t
Katrinebergs Handelsträdgård

Flisanläggningen - ett led i vårt miljöarbete

Tillbaka

Konvertering till fliseldning

Under många årtionden har olja varit det enda alternativet för uppvärmning av växthus. Det är ett driftsäkert sätt samt kräver en minimal arbetsinsats. Det har också varit ett ekonomiskt möjligt alternativ, fram till nu! Under hösten 2011 konverterade vi därför från oljeeldning till fliseldning. Planeringen började mer än ett år innan dess med faktainsamling, studiebesök m.m. men från och med augusti till och med december 2011 tog vi bort de gamla oljepannorna, den gamla pannbyggnaden revs och bygget av den nya anläggningen påbörjades samt slutfördes. I samband med detta lade vi också ned en ny kulvert i marken som förser anläggningens alla aerotemprar med varmvatten från den nya flispannan. Här ser ni ett axplock av bilder på hur arbetet gick till…

Klicka på valfri bild för att starta bildspel